โถย้อม Slide

Staining Tray หรือภาษาไทยเรียก "โถย้อม Slide แบบนอน"
ประกอบด้วย
1. ตัวโถแก้วสี่เหลี่ยม พร้อมฝา
2. Rack แก้ว สำหรับเหน็บ Slide ได้ 10 แผ่น
(มี 5 ช่องๆ ละ 2 แผ่น)
3. Handle ลวดสำหรับเกี่ยว Rack

Couplin Jar หรือภาษาไทยเรียก "โถย้อม Slide แบบตั้ง"
มี 2 แบบ
1. แบบฝาเกลียว
2. แบบฝาแก้ว
ทั้ง 2 แบบ มีช่องเหน็บ Slide 5 ช่อง

Return