เอกสารประกอบการแสดงสิ่ง ประดิษฐ์
ในวันนัดพบนักประดิษฐ์ ปี 2539

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ที่บดต่อมสมองปลา
Tissue grinder, Hand homoginizers

วัสดุผลิตภัณฑ์ ทำด้วยแก้ว Pyrex

ประวัติโดยย่อ เมื่อปี 2519 ได้เข้ารับการอบรมภาคฤดูร้อน เรื่องวิธีผสมเทียมปลา จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในขั้นตอนบังคับเร่งแม่ปลาที่มีท้อง ให้ไข่แก่ภายในกำหนด 6 - 8 ชั่วโมง เพื่อจะรีดออกมาผสมเทียมนั้น ต้องใช้ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) จากปลาตัวอื่น มาบดให้ละเอียดแล้วจึงฉีดให้แม่ปลาดังกล่าว
ในสมัยนั้น ต้องใช้โกร่งกระเบื้องที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไป การบดก็พอได้ แต่ไม่ละเอียดจริง ทำให้การทดลองไม่เป็นไปตามทฤษฎี ด้วยเหตุนี้จึง ได้ออกแบบทำขึ้นด้วยแก้ว เรียกชื่อตามลักษณะการใช้งานว่า ที่บดต่อมสมองปลา

จุดประสงค์ เพื่อบดต่อมใต้สมองปลา (Pituitary grand) ที่มีขนาดครึ่ง ถึงหนึ่งเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้น
การบด จำเป็นต้องบดย้ำหลายครั้ง จนละเอียดถึงขั้นเป็นเนื้อเนียนกับน้ำได้ (homoginized) หรือถึงขั้นแขวนลอยลอยตะกอนในน้ำได้ (colloidal solution)
หมายถึงละเอียดจนเมื่อผสมน้ำแล้ว ได้น้ำยาขุ่น โดยไม่ตกตะกอน ใช้เป็นยาฉีดปลาได้ และให้ผลตามทฤษฎี จากนั้นก็พัฒนารูปแบบ ทำขายใน วงการผสมเทียมปลาเรื่อยมา

การผลิต

อัตราการผลิต

การจำหน่าย

 

 

ต้องใช้ช่างฝีมือ ที่เป่าแก้วทำเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ทำได้ประมาณวันละ 5 อัน ต่อช่าง 1 คน

ปีละประมาณ 100 อัน

สรุป
๑. ตลาดแคบมาก ทำเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้
๒. หมดสิทธิ์ในการขอสิทธิบัตร์ เนื่องจากเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยทำไปขายไป ตั้งแต่ปี 2520
๓. ได้เคยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความ สัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๗

นายสมนึก ลิมกุล ภบ. MT. (ASCP.)

๒๖ เมษายน ๒๕๓๙Visitting counter = 13542 since 12-7-51


WebBoardReturnแผนที่ สมนึกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
3 ซอย 8 หมู่บ้านเสรี 1 ถนนเสรี 2 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
คลิ๊กเพื่อเตรียมพิมพ์เฉพาะแผนที่
Return