งานประชุมใหญ่ประจำปี 2551
สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2552
ที่โรงแรมมาเคียว รัชดาฯ
HOME
. .
BACK