งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550
ที่โรงแรมเรดิสัน ถนนพระรามเก้า

page 7
Back to Page 6


Menu
page 1
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
Return
1