งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550
ที่โรงแรมเรดิสัน ถนนพระรามเก้า

page 5
Back to Page 4


Click for backword


Click for backword


Next