ตะเกียงบุนเส็น
http://somnuk.freeservers.com/bunsen1.html


ตะเกียง บุนเสน
ตะเกียงบุนเสน สำหรับใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

ลักษณะและข้อบ่งชี้
1. ใช้กับแก๊ส หุงต้มธรรมดา
2. ทำด้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม
3. ตัวตะเกียงมีครีบระบายความร้อน
4. สูง 7 นิ้ว .
5. ฐานกลม กว้าง 3. 1/4 นิ้ว


ประสิทธิภาพ
1. ตัวตะเกียง ตั้งตรง มั่นคงไม่ล้มง่าย
2. มีวาวล์ สำหรับปรับความแรงไฟให้พอเหมาะกับความต้องการ
3. ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน สม่ำเสมอ ฟูดี ไม่มีควัน
4. เป็นตะเกียงที่ผลิตใช้เองโดยสมนึกเวชภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพดี และคงทนเกิน 2 ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบตะเกียง
1. แก๊ส หุงต้ม
2. หัวจ่ายและสายแก๊ส พร้อมเข็มขัดรัดสาย


 • การจุดตะเกีบง
  1. ปิดวาวล์ที่ตะเกียง
  2. เปิดวาวล์ถ้งแก๊ส ตรวจสายแก๊ส และการติดตั้งให้ดี ไม่มีที่แก๊ส รั่ว โดยใช้น้ำผงซักฟอก ทาที่ข้อต่อทุกจุด
  3. จุดไม้ขีดหรืออื่นใด เอาเปลวไฟมารอที่ปากตะเกียง แล้วจึงเปิดวาวล์ที่ตะเกียงทีละน้อยจนได้เปลวไฟตามต้องการ
  4. ที่ตัวตะเกียงมีช่องปรับอากาศ ท่านสามารถหมุนปรับให้เปลวไฟเป็นสีน้ำเงินสมบูรณ์ดี ไม่มีควัน

 • การดับตะเกียง
  1. ปิดช่องปรับอากาศ
  2. ปิดวาวล์แก๊สที่ตัวตะเกียง
  3. ปิดวาวล์ที่ถังแก๊ส


  รุ่นใหม่ ทำด้วย Stainless

  http://somnuk.freeservers.com/sn5.html
 • ตะเกียงเป่าแก้วรุ่นปรับปรุงใหม่ มีที่ช่วยระบายความร้อนด้วย

  1. ตะเกียงเป่าแก้ว ความร้อนปานกลาง รุ่นใหม่ ใช้แทน SN. 1 ชื่อ SN. 2
  เปลวนี่ง ปรับง่าย มีที่ระบายความร้อนด้วย
  2. ตะเกียงเป่าแก้วความร้อนสูงรุ่นใหม่ ใช้แทน SN. 3 ชื่อ SN. 4
  เปลวเล็ก ปรับง่าย ไม่มีเสียงดัง มีที่ระบายความร้อนด้วย


  แผนที่ สมนึกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  3 ซอย 8 หมู่บ้านเสรี 1 ถนนเสรี 2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
  click to get the map only, then ready to print