ตะเกียง บุนเสน
เป็นตะเกียงให้ตวามร้อน
สำหรับใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์


ตะเกียงบุนเสน

ชนิดนี้ ใช้กับก๊าซ LPG
(แก๊สหุงต้มธรรมดา)

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบตะเกียง
1. ตัวตะเกียงบุนเสน ทำด้วยเหล็ก stainless ที่ทำใช้เองโดยสมนึกเวชภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพดี และคงทนเกิน 2 ปี
2. แก๊สหุงต้ม พร้อมหัวแก๊สและสายแก๊ส


ประสิทธิภาพ
:   ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน สม่ำเสมอ ฟูดี ไม่มีควัน

ตะเกียงบุนเสน พร้อมหัว blower SN.5

เพิ่มประสิทธิภาพให้ใช้เป็นตะเกียงเป่าแก้วได้ด้วย โดยเพิ่ม blower และปั๊มลมเลี้ยงปลา 1 หรือ 2 ตัว พ่วงเข้าหากัน

ประสิทธิภาพ :
1. ใช้เป่าแก้วชนิด Soda glass ได้เป็นอย่างดี
2. สามารถ ปรับเปลวไฟได้ตั้งแต่ 4 ถึง 10 มม.
3. สามารถ ปรับระดับความร้อนได้
4. สามารถ ปรับเปลวให้เล็กใหญ่ได้
5. ไม่สามารถปรับตัวตะเกียงให้เอียงได้
6. ไม่สามารถใช้เป่าแก้ว Borocilicate เนื่องจากร้อนไม่พอ

 ตะเกียงบุนเสน (SN.5) ที่ใช้เป่าแก้วอ่อนได้เป่าแก้วอ่อน ด้วยตะเกียง SN.5 (ทำนกกระยาง)

 • WebBoard
 • ไปสอนเป่าแก้วด้วยตะเกียง SN. 5 ที่ สถาบันราชภัฎ สุรินทร์
 • นร. วชิราวุธวิทยาลัย มาเรียนเป่าแก้วอ่อนแบบ "กันเอง" ที่สมนึกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์


 • 1. ตะเกียงเป่าแก้ว ความร้อนปานกลาง รุ่นใหม่ ใช้แทน SN. 1 ชื่อ SN. 2
  เปลวนี่ง ปรับง่าย มีที่ระบายความร้อนด้วย
  2. ตะเกียงเป่าแก้ว ความร้อนสูงรุ่นใหม่ ใช้แทน SN. 3 ชื่อ SN. 4
  เปลวเล็ก ปรับง่าย ไม่มีเสียงดัง มีที่ระบายความร้อนด้วย


  ผู้ประดิษฐ์ตะเกียงบุนเสนคือใคร
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bunsen_burner
  ROBERT WILHELM BUNSEN


  Next
  แผนที่ สมนึกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  3 ซอย 8 หมู่บ้านเสรี 1 ถนนเสรี 2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
  คลิ๊กเพื่อเตรียมพิมพ์เฉพาะแผนที่
  Return

  คลิ๊กดูเป่าแก้ว ที่สมนึกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์