หลวงพ่อปราโมทย์
บรรยายธรรม ชุด 1
ตอนที่ 1   ตอนที่ 2   ตอนที่ 3   ตอนที่ 4

ขอบคุณที่ได้รับแนะนำจากคุณฟา (Far away !)