คลิ๊ก ตรวจรางวัล ล๊อตเตอรรี่ รัฐบาล


เงื่อนไขเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
สลาก 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับๆ ละ 40 บาท
ถ้าจำหน่ายหมด กำหนดเงินรางวัลต่อชุด ดังนี้

รางวัลที่ หนึ่ง มี 1 รางวัล ลองคลิ๊กดูซี่ รางวัลละ 3,000,000 บาท
รางวัลที่ สอง มี 5 รางวัล ลองคลิ๊กดูซี่ รางวัลละ   100,000 บาท
รางวัลที่ สาม มี 10 รางวัล ลองคลิ๊กดูซี่ รางวัลละ   40,000 บาท
รางวัลที่ สี่ มี 50 รางวัล ลองคลิ๊กดูซี่ รางวัลละ   20,000 บาท
รางวัลที่ ห้า มี 100 รางวัล ลองคลิ๊กดูซี่ รางวัลละ   10,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่ง มี 2 รางวัล รางวัลละ   50,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 4 ครั้ง มี 4,000 รางวัล รางวัลละ     2,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง มี 10,000 รางวัล รางวัลละ     1,000 บาท

1. คลิ๊ก ตรวจรางวัล ทีละหลายๆใบ
2. คลิ๊ก ตรวจรางวัล ทีละใบ