เครื่องทดลอง (อย่างเล็ก)
การแยกเก็บสารละเหยจากพืช ที่อุณหภูมิต่างๆกัน
ออกแบบเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2550
อ.จำรัส กิ่งสวัสดิ์
081 622 5718

งานนี้ ว่าจ้างให้สมนึกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ทำต้นแบบด้วยแก้ว Borosilicate ทั้งชุด ประกอบด้วย
เท่าที่เห็นตามรูปถึง 4 ชุด เพื่อตั้งระดับอุณหภูมิขณะ
เก็บสารที่อุณหภูมิต่างกันถึง 4 ระดับในเวลาเดียวกัน

เครื่องทดลอง (อย่างเล็ก)เครื่องทดลอง (อย่างใหญ่)
การแยกเก็บสารละเหยจากพืช ที่อุณหภูมิต่างๆกัน
ออกแบบเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2550
อ.จำรัส กิ่งสวัสดิ์
081 622 5718

งานนี้ ว่าจ้างให้สมนึกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ทำต้นแบบด้วยแก้ว Borosilicate ทั้งชุด ประกอบด้วย
เท่าที่เห็นตามรูปถึง 4 ชุด เพื่อตั้งระดับอุณหภูมิขณะ
เก็บสารที่อุณหภูมิต่างกันถึง 4 ระดับในเวลาเดียวกัน

เครื่องทดลอง (อย่างใหญ่)


เครื่องทดลอง
(ปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อ 10-2-51)
การแยกเก็บสารละเหยจากพืช ที่อุณหภูมิต่างๆกัน
ปรับปรุงแบบใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551
สมนึก 081 8028400
อ.จำรัส กิ่งสวัสดิ์
081 622 5718

งานนี้ ว่าจ้างให้สมนึกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ทำต้นแบบด้วยแก้ว Borosilicate ทั้งชุด ประกอบด้วย
เท่าที่เห็นตามรูปถึง 4 ตัว เพื่อตั้งระดับอุณหภูมิขณะ
เก็บสารที่อุณหภูมิต่างกันถึง 4 ระดับในเวลาเดียวกัน


เครื่องนี้ สามารถนำมาต่อเรียงกันเป็นแถวกี่ตัวก็ได้
เพื่อจะใช้น้ำหล่อเย็น ที่จัดเรียงอุณหภูมิไว้ต่างๆกัน
เครื่องทดลอง
(ปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อ 15-2-51)
การแยกเก็บสารละเหยจากพืช ที่อุณหภูมิต่างๆกัน
ปรับปรุงแบบใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
สมนึก 081 8028400
อ.จำรัส กิ่งสวัสดิ์
081 622 5718

งานนี้ ว่าจ้างให้สมนึกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ทำต้นแบบด้วยแก้ว Borosilicate ทั้งชุด ประกอบด้วย
เท่าที่เห็นตามรูปถึง 4 ตัว เพื่อตั้งระดับอุณหภูมิขณะ
เก็บสารที่อุณหภูมิต่างกันถึง 4 ระดับในเวลาเดียวกัน


เครื่องนี้ สามารถนำมาต่อเรียงกันเป็นแถวกี่ตัวก็ได้
เพื่อจะใช้น้ำหล่อเย็น ที่จัดเรียงอุณหภูมิไว้ต่างๆกัน


ชุดทดลองกลั่นแอลกอฮอล์

ราคาโดยประมาณ
สั่งพิมพ์นามบัตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี
โทร. (034) 633 110, (034) 633 230
อ. จำรัส กิ่งสวัสดิ์
หัวหน้าวิชาเอก เทคโนโลยีเครื่องกล
(081) 622 5718
jumras_king@yahoo.com
http://somnuk.freeservers.com/jumras
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี
โทร. (034) 633 110, (034) 633 230
อ. จำรัส กิ่งสวัสดิ์
หัวหน้าวิชาเอก เทคโนโลยีเครื่องกล
(081) 622 5718
jumras_king@yahoo.com
http://somnuk.freeservers.com/jumras
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี
โทร. (034) 633 110, (034) 633 230
อ. จำรัส กิ่งสวัสดิ์
หัวหน้าวิชาเอก เทคโนโลยีเครื่องกล
(081) 622 5718
jumras_king@yahoo.com
http://somnuk.freeservers.com/jumras
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี
โทร. (034) 633 110, (034) 633 230
อ. จำรัส กิ่งสวัสดิ์
หัวหน้าวิชาเอก เทคโนโลยีเครื่องกล
(081) 622 5718
jumras_king@yahoo.com
http://somnuk.freeservers.com/jumras
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี
โทร. (034) 633 110, (034) 633 230
อ. จำรัส กิ่งสวัสดิ์
หัวหน้าวิชาเอก เทคโนโลยีเครื่องกล
(081) 622 5718
jumras_king@yahoo.com
http://somnuk.freeservers.com/jumras
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี
โทร. (034) 633 110, (034) 633 230
อ. จำรัส กิ่งสวัสดิ์
หัวหน้าวิชาเอก เทคโนโลยีเครื่องกล
(081) 622 5718
jumras_king@yahoo.com
http://somnuk.freeservers.com/jumras
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี
โทร. (034) 633 110, (034) 633 230
อ. จำรัส กิ่งสวัสดิ์
หัวหน้าวิชาเอก เทคโนโลยีเครื่องกล
(081) 622 5718
jumras_king@yahoo.com
http://somnuk.freeservers.com/jumras
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี
โทร. (034) 633 110, (034) 633 230
อ. จำรัส กิ่งสวัสดิ์
หัวหน้าวิชาเอก เทคโนโลยีเครื่องกล
(081) 622 5718
jumras_king@yahoo.com
http://somnuk.freeservers.com/jumras


Return