ล่องเรือดูธรรมชาติในแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นต้นน้ำที่ไหลลงเขื่อน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2546
CLICK ---> NEXT ถ้าไม่ CLICK จะดูซ้ำอีกรอบก็ได้ครับ