กลั่นน้ำมันจากดอกไม้ ไม่ควรต้มดอกไม้โดยตรง และกลั่นด้วย Condensor คู่
RETURN