ตะเกียงเป่าแก้วรุ่นปรับปรุงใหม่ ปี 2551

ตะเกียงเป่าแก้ว SN. 2 ใช้แทน SN. 1
คลิ๊กกลับที่เดิม


ตะเกียง SN 2
ปรับเปลวไฟเล็ก ใหญ่ได้ เหมาะสำหรับเป่าแก้วอ่อน (soda glass)

ตะเกียง SN 2   เป็นตะเกียงที่ใช้แก๊ส LPG (แก๊สหุงต้ม) กับเครื่องปั๊มลมเลี้ยงปลา (อาจจะพ่วงกันถึง 2 ตัวก็ได้)

การใช้ตะเกียง SN 2 ที่ถูกต้อง
1. ก๊อกที่ตะเกียง ต้องอยู่ที่ตำแหน่งปิดทั้ง 2 ก๊อก
2. ข้อต่อสายแก๊ส และสายลมทุกจุด ต้องรัดด้วยเข็มขัดรัดสายที่มั่นคง ต้องไม่รั่ว ไม่หลวม ไม่หลุดง่าย
3. ที่ถังแก๊ส . . . เปิดแก๊สที่ถัง หรือต้นทาง (ก่อนใช้ครั้งแรก ควรทดลองการรั่วของแก๊สทุกข้อต่อ รวมทั้งที่ก๊อกตะเกียง ด้วยน้ำสบู่)
4. ที่ท่อลม. . . เปิดเครื่องปั๊มลม

การจุดตะเกียง
จุดไฟมารอที่ปลายตะเกียง แล้วจึงเปิดก๊อกแก๊สเบาๆ ทีละน้อย ปรับเปลวให้ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว แล้วจึงปรับลมเข้าทีละน้อย เพียงเบาๆให้เปลวไฟเป็นสีน้ำเงิน
  • การปรับให้เปลวใหญ่ขึ้น ทำได้โดยปรับเพิ่มแก๊สให้แรงขึ้น ถ้าเปลวมีสีเหลืองจึงเปิดลมเพิ่มขึ้นให้พอเหมาะที่จะใช้งาน
  • การปรับให้เปลวเล็กลง หรือให้แหลม ทำได้โดยปรับลดแก๊สลง หรือปรับเพิ่มลมเพิ่มขึ้น

    การดับตะเกียง
    ที่ตัวตะเกียง ควรปิดแก๊สก่อน แล้วจึงปิดลม หลังจากนั้น จึงไปปิด ทั้งวาวแก๊ส และปิดสวิทเครื่องปั๊มลม

    ข้อแนะนำ ตะเกียง SN 2 สามารถปรับให้เปลวเล็กใหญ่ได้ โดยปรับที่วาวแก๊สและวาวลม เหมาะสำหรับใช้เป่าแก้วอ่อนที่โตไม่เกิน 12 มม.
  • HOME     RETURN